Ansøg fonden

Hvem skal modtage Henrik Hertz-Forskningslegatet i 2023?

Emil DSC3737RET

Hvert andet år uddeles et forskningslegat på 250.000 kr. til ære for Børnecancerfondens stifter

Henrik Hertz’ Forskningslegat er opkaldt efter Børnecancerfondens stifter, pensioneret overlæge, dr. med. Henrik Hertz. I næsten 50 år arbejdede Henrik Hertz for at forbedre vilkårene for børn og unge med kræft og deres familier.

 

Legatet skal anvendes til forskning eller studie/forskningsophold med fokus på børnekræft.

 

Pensionerede overlæge, Henrik Hertz, var i mange år leder af behandlingen af børn med kræft på Rigshospitalet og en af hovedkræfterne bag centraliseringen af denne behandling. Henrik var desuden medstifter af det fortsatte og betydningsfulde, nordiske samarbejde om børn med kræft i foreningen NOPHO.

 

I 1995 stiftede Henrik Børnecancerfonden, da han så et stærkt behov for at gennemføre fokuseret forskning inden for børnekræft.

Henrik 450X673

Kender du kandidaten?

Henrik Hertz’ Forskningslegat på 250.000 kr. uddeles til en forsker(-gruppe) eller en person, der indstilles af seniorforskere eller ledere inden for dansk børneonkologi, der har gjort en ekstraordinær og dokumenteret indsats for børn med kræft i Danmark.

Det er nemt at indstille

Du indstiller den rette kandidat ved kort at beskrive kandidatens resultater og personens motivation for at arbejde med børnekræft. Indstillingen til Henrik Hertz’ Forskningslegat sendes til: mail@boernecancerfonden.dk. Det er fondens bestyrelse, der udvælger legatmodtageren.

 

Deadline: 10. september 2023

 

Tidligere modtagere:

Kjeld Schmiegelow, Dr.med, Professor, overlæge, Rigshospitalet

Henrik Hasle, Professor, overlæge Aarhus universitetshospital

Karsten Nysom, Overlæge, Rigshospitalet,

Hanne Bækgaard Larsen, sygeplejerske, sociolog, Lektor, og postdoc, Rigshospitalet

BC Riget 16

Hvem skal modtage Børnecancerfondens Ildsjælpris 2023?

Med ildsjælprisen ønsker vi at anerkende den store indsats og opbakning, som mange passionerede ildsjæle bidrager med til gavn for børn og unge med kræft.

Prisen uddeles hvert andet år.

Det er nemt at indstille

Hjælp os med at finde frem til den rette ildsjæl ved at nominere den eller de kandidater, du mener, fortjener et skulderklap.

 

Send en kort motivation til mail@boernecancerfonden.dk, skriv ”Ildsjælpris” i emnefeltet. Alle kan sende en begrundet indstilling til Børnecancerfonden. Fondens bestyrelse udvælger herefter, hvem der skal modtage Ildssjælprisen.

 

Deadline: 10. september 2023

 

Tidligere modtagere:

Bodil Krabbe, socialrådgiver, Rigshospitalets børneafdeling (nu pensioneret)

Heidi Kristine Støve & Rasmus Thøger Christensen, Cool Camp

Susanne Nielsen, Aktivitetskoordinator, Aarhus universitetshospital

Coolcamp2

Børnecancerfondens Forskningsdag 2023

Henrik Hertz’ Forskningslegat samt Ildsjælprisen uddeles i forbindelse med Børnecancerfondens Forskningsdag 2023.

Forskningsdagen afholdes den 28. november i Axelborgsalen, København.

I dag overlever 6 ud af 7 børn og unge med kræft

For 30 år siden var det blot 3 ud af 4 børn, der overlevede kræft. Den markant øgede stigning i overlevelsen skyldes et særskilt fokus på børnekræft. For børn får andre og mere aggressive kræftformer end voksne.

 

Alene siden 2017 har forskere i Danmark modtaget 164 mio. kr. fra Børnecancerfonden. Dansk forskning i børnekræft er i dag på et højt, internationalt niveau.

 

Henrik Hertz-forskningslegat på 250.000 kr. uddeles af Børnecancerfonden hvert andet år for at sikre denne udvikling og anerkende ekstraordinære forskningsresultater. 

20180413 Elin Bornecancerfonden 321

Størstedelen af midlerne går til forskning

Børnecancerfonden er den organisation i Danmark, der har støttet fleste danske forskningsprojekter i børnekræft. Den målrettede forskning har bidraget til at øge overlevelsen væsentligt.

 

Forskning er det bedste håb, vi kan give børn med kræft og deres familier. Derfor går størstedelen af de midler, vi indsamler, til forskning. Vi støtter også projekter, som er med til at sikre bedre behandling og pleje af børn med kræft. Det kan fx være faglige udviklingsprojekter og uddannelsesaktiviteter for det faglige personale, som behandler børnene. Eller projekter, der oplyser og informerer om børnekræft på forskellige måder.

 

Familier med et barn, der har kræft, kan også få støtte gennem Børnecancerfonden. Vi tilbyder fx specialiseret psykologhjælp, rehabiliteringscamps, efterskoleophold og omsorgslegater. 

Pexels Edward Jenner 4033304