Fonde som har støttet Børnecancerfonden

Børnecancerfonden modtager hvert år donationer fra gavmilde privatpersoner, virksomheder, foreninger og fonde. Disse bidrag er rygraden i fondens økonomi, for vi modtager ikke offentlig støtte eller midler fra andre kræftorganisationer. Vi er dybt taknemmelige for alle dem, der gør en indsats.

Følgende fonde har støttet os i 2020:

Fonde som har støttet med 100.000 kr. eller derover

Inger Gauguin Født Dolmer’s Fond Holsteinborg
John og Birthe Meyer Fonden
Ragnhild Bruuns Fond
Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond
Gangstedfonden
MICA Fonden
Edith og Søren Kiilerich Hansens Familiefond
Ole Frederiksens Familiefond
Det Obelske Familiefond
Arvid Nilssons Fond
Sportgoodsfonden
Henrik Henriksens Fond
Heinrich og Laurine Jessens Fond
Østifterne

Fonde som har støttet med 50.000 kr. eller derover

Civilingeniør H. C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Aage og Johanne Louis Hansens Fond
Møbelhandler Johannes og hustru Anne-Marie Brandts familiefond
NTI Fonden
N. B. Rützebecks Familiefond
Købmand Sven Hansen og hustru Ina Hansens Fond
Børge Nielsen og Max Wonsylds Fond til almenvelgørende formål

Fonde som har støttet med 25.000 kr. eller derover

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Enkefru Sophie Fonnesbech født Maags Legatfond
Jascha Fonden
I.F. Lemvigh Müllers Fond
Odd-Fellow Loge nr. 117
Familien Hede Nielsens Fond
Meyer Donationen
Hoffmann og Husmans Fond
Helene og Viggo Bruuns Fond
Oda og Hans Svenningsens Fond
Ludvigsens Legat
Metro-Schrøder-Fonden
Simon Spies Fonden
Augustinus Fonden
BHI fonden
Gudrun Og Palle Mørchs Mindefond

Fonde som har støttet med 10.000 kr. eller derover

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
WiSH by SEiMEi Fonden
Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrops Mindefond

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling