Fonde som har støttet Børnecancerfonden

Børnecancerfonden modtager hvert år donationer fra gavmilde privatpersoner, virksomheder, foreninger og fonde. Disse bidrag er rygraden i fondens økonomi, for vi modtager ikke offentlig støtte eller midler fra andre kræftorganisationer. Vi er dybt taknemmelige for alle dem, der gør en indsats.

Følgende fonde har støttet os i 2021 og 2022:

Fonde som har støttet med 100.000 kr. eller derover i 2022

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Hoffmann og Husmans Fond
Goldmann Sachs Gives
Edith og Søren Kiilerich Hansens Familiefond
Arvid Nilssons Fond
TrygFonden
Østifterne

Fonde som har støttet med 50.000 kr. eller derover 2022

Ladies Circle Gentofte
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Foundation Chanel
Købmand Sven Hansen og hustru Ina Hansens Fond
Aage og Johanne Louis Hansens Fond (Coloplast)

Fonde som har støttet med 25.000 kr. eller derover i 2022

Lions Club Glostrup
Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat

Fonde som har støttet med 10.000 kr. eller derover i 2022

Direktør Curt Stenders Mindefond

Fonde som har støttet med 100.000 kr. eller derover i 2021

Arvid Nilssons Fond
Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustru’s Fond
Chau Hoi Shuen Foundation Limited
Cancerlivfonden
MICA Fonden
Edith og Søren Kiilerich Hansens Familiefond

Goldmann Sachs Gives
Helsefonden
John og Birte Meyer Fonden
Aage og Johanne Louis Hansen Fond
Henrik Henriksens Fond

Ole Frederiksens Familiefond
Gangstedfonden
Det Obelske Familiefond
Kronprins og Kronprinsesse Marys Fond
Marie-Helene Andersens Fond
Hoffmann og Husmans Fond

Fabrikant Chas. Otzens Fond
Direktør J.P.A. Espersen og Hustru, Fru Dagny Espersens Fond
Det Nissenske Familiefond

Fonde som har støttet med 50.000 kr. eller derover i 2021

NTI Fonden
TrygFonden
Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond
Axel Muusfeldts Fond
N.B. Rützebecks FamilieFond

Fonde som har støttet med 25.000 kr. eller derover i 2021

Gudrun og Palle Mørchs Mindefond
Wewers Fond
Enkefru Sophie Fonnesbech født Maags Legatfond
Grosserer Jens Lindes Fond
Asta og Jul. P. Justesens Fond

Fonde som har støttet med 10.000 kr. eller derover i 2021

Hannibal Sanders Fond
Civilingeniør H. C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Kirsten og Hans Rasmussens Legat
Frimurerlogen Kosmos
Familien Hede Nielsens Fond

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling