Forskningsprojekt

Tidligere risikovurdering af børn med leukæmi efter stamcelletransplantation

Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) har øget overlevelsen af leukæmi hos børn betydeligt.

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Postdoc, Katrine Kielsen, Rigshospitalet

Støttet med:

1.148.659 kr.

Immun

Formål

Behandlingen er dog forbundet med risiko for svære infektioner og potentielt invaliderende kroniske betændelsesreaktioner (cGvHD). Forstyrrelser og forsinkelser i udviklingen af antistofproducerende celler bidrager til udviklingen af disse bivirkninger.

 

Studiet vil undersøge, hvordan de antistofproducerende celler gendannes i det nye immunsystem hos børnene. Det vil kunne føre til nye biomarkører, som kan hjælpe lægerne til at identificere og behandle de børn, der er i risiko for at udvikle alvorlige komplikationer. 

Status: projekt er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.