Forskningsprojekt

Mere effektiv behandling af børn med hjernekræft

Hjernetumorer hos børn omfatter en række undergrupper med meget forskellige behandlingsforløb og prognoser. 

Forskningsprojekt
2022
starter snart
Projektansvarlig:

Overlæge, René Mathiasen, Rigshospitalet

Støttet med:

1.320.000 kr.

20150728 Hjerneoperation BCF 13

Formål

Med udgangspunkt i en national biobank sigter det aktuelle dansk-svenske studie ADAPT bl.a. mod at undersøge specifikke markører på hjernetumorcellerne (immunfænotyper) samt sortere hjernetumorceller.

 

Formålet er at vurdere forskelle i cellernes egenskaber og dermed deres følsomhed over for forskellige lægemidler. Det kan føre til en mere effektiv behandling af børn med kræft i hjernen. 

Status: projekt starter snart