Forskningsprojekt

Forekomst af blodsukkerændringer ved behandling med binyrebarkhormoner og asparaginase hos børn og unge med leukæmi eller lymfom

Forhøjet blodsukker hos børn med kræft er forbundet med øget risiko for bl.a. infektioner, en dårligere prognose og alvorlige senfølger.

Forskningsprojekt
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Birgitte Klug Albertsen

Støttet med:

1.500.000 kr.

BC Riget 16

Formål

Projektet vil afdække hyppigheden og sværhedsgraden af medicinudløst forhøjet blodsukker og diabetes hos børn med akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og lymfekirtelkræft. Det vil ske gennem blodsukkermålinger under børnenes behandling med binyrebarkhormon og enzymet PEG-asparaginase.

Status: projekt er i gang 

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.