Forskningsprojekt

Bedre støtte til børn med senfølger efter en hjernetumor

Børn og unge med hjernetumorer er i høj risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger.

Forskningsprojekt
2021
igangværende
Projektansvarlig:

Professor Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

1.300.000 kr.

Micas Rigshospitalet019

Formål

Forskerne vil undersøge børnenes kognitive funktion, psykosociale trivsel og livskvalitet. De vil se på sammenhængen mellem disse elementer og forandringer på MR-scanningsbilleder. Forskerne vil også se på, hvordan resultatet af undersøgelserne kan bruges til støtte og rehabilitering af det enkelte barn. 

Status: projekt er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.