Forskningsprojekt

Mere viden om allergiske reaktioner af lægemidlet asparaginase

Æggehvidestoffet, asparaginase, er vigtigt for behandlingen af leukæmiformen ALL. Asparaginase kan give allergiske reaktioner. Det kan betyde, at kroppen ødelægger virkningen af lægemidlet uden symptomer.

Forskningsprojekt
2020
igangværende
Projektansvarlig:

Overlæge og klinisk lektor Birgitte Klug Albertsen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

1.050.000 kr.

Micas Rigshospitalet075

Formål

Studiet ønsker at finde en metode til at opdage, hvilke patienter der vil udvikle en allergisk reaktion eller inaktivere lægemidlet. Det skal gøre det muligt at skifte til et andet lægemiddel så hurtigt som muligt og dermed øge behandlingseffekten hos børnene.

Status: projekt i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.

Støtteår

  • Støttet med 550.000 kr. i 2018
  • Støttet med 500.000 kr. i 2020