Familiestøtte

Traditioner og netværksskabende arrangementer på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Der er givet støtte til at fastholde traditionsrige arrangementer som fastelavn, påskefrokost, sommerfest og julefrokost.

Familiestøtte
2020
2021
2022
Projektansvarlig:

Oversygeplejerske Louise Baden, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Støttet med:

174.544 kr.

150527 Sif 11

Formål

Arrangementerne styrker sammenholdet mellem børn og unge med kræft, deres familier og personalet på afdelingen. Traditionerne giver familierne en følelse af normalitet.

 

Samtidig er det begivenheder, der giver børnene og deres familier mulighed for at møde ligesindede, som de kan spejle sig i og danne netværk med.

Status: projekt er i gang

Støtteår

  • Støttet med 53.544 kr. i 2019
  • Støttet med 39.000 kr. i 2020
  • Støttet med 37.500 kr. i 2021
  • Støttet med 44.500 kr. i 2022