Familiestøtte

Børneliv på hospitalet og hjemme – en sammenhængende og tidlig indsats for førskolebørn med kræft og deres familier

Projektet vil skabe en tidlig, forebyggende indsats for førskolebørn med kræft.

Familiestøtte
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Socialpædagog Laila Uhrskov Hansen, Rigshospitalet

Støttet med:

612.000 kr.

Marie DSC5525RET

Formål

I dag tilbyder børnekræftafdelingen forældrene råd og vejledning omkring udfordringer forbundet med barnets tilbagevenden til daginstitution og opstart i skole. Men der er behov for, at børnenes daginstitutioner inddrages mere, viser en interviewundersøgelse. 

 

Projektet vil bl.a. afholde netværksmøder med fokus på, hvilke støttetiltag der skal igangsættes, når barnet starter i institution igen.

 

Projektet inkluderer også kompetenceudvikling og udvikling af vejledningsmateriale til det pædagogiske personale.

Status: projekt er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden.