Familiestøtte

TrygFondens Familiehus

TrygFondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital har modtaget midler til at drive to familieværelser.

Familiestøtte
2020
2021
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Leder Vinni Stenholt, Trygfondens Familiehus

Støttet med:

1.050.000 kr.

Milla DSC3005RET

Formål

Det giver familier med et barn, der har kræft, mulighed for at være sammen under børnenes indlæggelser. Med eget værelse får familierne privatliv og rolige rammer, samtidig med at de kan søge støtte og samvær med husets andre familier. 

Status: projekt er i gang

Støtteår

  • Støttet med 150.000 kr. i 2015
  • Støttet med 150.000 kr. i 2016
  • Støttet med 150.000 kr. i 2017
  • Støttet med 150.000 kr. i 2018
  • Støttet med 150.000 kr. i 2019
  • Støttet med 150.000 kr. i 2020
  • Støttet med 150.000 kr. i 2021