Forskningsprojekt

CONTROL – et landsdækkende børnekræftcenter

Kræft er årsag til 20 % af alle dødsfald hos børn over 1 år. De børn, der overlever, er ofte belastede af alvorlige senfølger. CONTROL er et landsdækkende forskningsprogram, hvor børnekræftlæger, epidemiologiske og kliniske forskere skal tackle de udfordringer, der er forbundet med en børnekræftdiagnose.

2020
Forskningsprojekt
igangværende
Projektansvarlig:

Professor og dr.med. Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet

Støttet med:

5.000.000 kr.

MG 1370

XXXX

XXX

XXX

Titel

Det sker i samarbejde med børn og unge med kræft og deres familier. CONTROL skal bl.a. forbedre diagnosticering, udvikle nye behandlingsplaner og etablere screeningsstrategier. Forskningscentret samler de dygtigste børnekræftforskere i Danmark. Målet er at øge den gennemsnitlige 5-års-overlevelse for alle børn med kræft fra 85 % til mindst 90 % samt mindske senfølger.