Børnecancerfonden uddeler Henrik Hertz-legat

I dag bliver 4 ud af 5 børn og unge med kræft helbredt. Resultatet skyldes i høj grad dansk forskning på højt, internationalt niveau – en forskning som Børnecancerfonden har støttet gennem 20 år. For at sikre denne udvikling uddeles Børnecancerfondens Henrik Hertz legat på 250.000 kr.

De motiverede ansøgninger til Henrik Hertz-legatet skal sendes til:mail@boernecancerfonden.dk

Det er Børnecancerfondens bestyrelse, der udvælger legatmodtageren.

Deadline for ansøgninger er d. 1/10 2017. Legatet uddeles i år ved Børnecancerfondens uddelingsmøde d. 28/11.

Legatet er opkaldt efter fondens stifter, ildsjæl og nu pensioneret overlæge, dr. med., Henrik Hertz, som i næsten 50 år arbejdede utrætteligt for at forbedre vilkårene for børn og unge med kræft og deres familier – heraf næsten 40 år på Rigshospitalets børneafdeling. Han stiftede i 1994 Børnecancerfonden i erkendelsen af, at det var svært at skaffe tilstrækkelige midler til behandling og forskning på højt niveau, til oplysning og til direkte støtte til de syge børn og deres familier. Legatet er stiftet for at anerkende Henrik Hertz store arbejde og for at ære etableringen af fonden.

Børnecancerfondens Henrik Hertz-legat uddeles til en forsker eller forskningsgruppe, der kan dokumentere særlige forskningsresultater eller særligt perspektivrige forskningsprojekter inden for børnecancerområdet. Legatet kan også uddeles til en person, indstillet af seniorforskere eller ledere indenfor dansk børneonkologi, som gør eller har gjort en ekstraordinær indsats for området børn med kræft i Danmark. Legatet, der vil blive uddelt hvert andet år, kan anvendes til lægevidenskabelig eller anden forskning, eller til studie- eller forskningsophold i udlandet med fokus på børnecancer. Et vigtigt element i Børnecancerfondens arbejde er at støtte yngre, talentfulde forskere og at understøtte samarbejde med internationale forskningsmiljøer. Det er fondens bestyrelse, der varetager bedømmelsen.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling