Nye medlemmer i det videnskabelige udvalg

I Børnecancerfonden er vi utroligt glade for at Ulrik Lassen, Leder af Fase 1 Enheden Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, og Lars Kjeldsen, Klinik chef på hæmatologisk klinik på Rigshospitalet, har sagt ja til at indgå i fondens videnskabelige udvalg sammen med Ole Steen Nielsen og Jørgen Olesen.

Det betyder samtidig et farvel og en stor tak til Michael Rørth, Professor, dr.med. fra Rigshospitalet, der har valgt at trække sig fra udvalget, for den store indsats han ydet igennem mange år.

Det videnskabelige udvalg er nedsat for at sikre en høj faglig kvalitet i den forskning, Børnecancerfonden vælger at støtte. I det videnskabelige udvalg bedømmes alle ansøgninger om økonomisk hjælp til forskningsprojekter. Børnecancerfonden støtter kun forskningsprojekter, som er positivt bedømt i det videnskabelige udvalg.

Det videnskabelige udvalg arbejder ulønnet for Børnecancerfonden og består fra 1. september 2014 af:

Ole Steen Nielsen, dr.med., prodekan for forskning, Health Aarhus Universitet
Jørgen H. Olsen, Professor, dr.med. Kræftens Bekæmpelse
Ulrik Lassen, Overlæge, ph.d, Rigshospitalet
Lars Kjeldsen, Overlæge ph.d, Rigshospitalet

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling