Ny årsrapport: Børnecancerfonden runder en milepæl

Siden Børnecancerfondens oprettelse i 1995 har fonden uddelt mere end 200 millioner kroner til dansk forskning i børnekræft. I samme periode er overlevelsen for børn med kræft steget så 6 ud af 7 børn i dag overlever.


Sidste år passerede Børnecancerfonden en fantastisk milepæl: 200 millioner kroner uddelt til dansk forskning i børnekræft siden 1995. Det viser fondens nye årsrapport, som også beskriver flere af de mange nye projekter, som fonden startede i 2016, bl.a. aktivitetskoordinatorer på børnekræftafdelingerne samt den psykosociale paraply, FAVN, med socialrådgiverbistand, sorggrupper og psykologhjælp til familier med kræftsyge børn. Derudover startede fonden et vigtigt, strategisk arbejde med at etablere helt nye forskningsområder inden for fx børnekræftdiagnoser, hvor børnene har dårligere udsigter end andre børn med kræft.

Vi startede mange gode og vigtige projekter i 2016. Det kunne vi kun, fordi Børnecancerfondens donorer og frivillige igen leverede en kæmpe indsats, og vi har gjort os umage for at forvalte deres donationer godt. Fondens administrative omkostninger var sidste år på 4 pct., mens knap 60 pct. blev uddelt til forskning.

”Samtidig har vi hensat 16 millioner til senere uddeling. Fonden har en atypisk uddelingspraksis, som er forskudt fra regnskabsåret, hvilket betyder, at vi hvert år må hensætte midler, men i 2016 har vi også strategisk sørget for, at der fremadrettet er midler til de nye, vigtige projekter. Vi ved allerede nu, at vi i år får færre midler, og da fondens midler skal bruges allermest effektivt, starter vi ikke bare projekter op, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt vi kan fortsætte aktiviteterne”, udtaler Marianne Benzon Nielsen, direktør i Børnecancerfonden.

I 2016 uddelte Børnecancerfonden mere end 50 millioner kroner til kampen mod børnekræft, herunder støtte til en lang række forsknings- og udviklingsansøgninger samt uddannelse af det faglige personale. Læs om fondens nye projekter og hvordan de indsamlede midler er anvendt i Børnecancerfondens nye årsrapport.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling