Musikterapi skal afhjælpe gener ved kemobehandling hos børn og unge med kræft

Børnecancerfonden arbejder for, at alle børn skal overleve til et godt liv på den anden side af et kræftforløb. Det betyder optimalt set et liv fri for bivirkninger og gener efter endt behandling. Men også under den ofte langstrakte behandling en kræftsygdom indebærer, skal vi gøre, hvad vi kan, for at forløbets gener mindskes mest muligt. Derfor har Børnecancerfonden valgt at støtte et nyt projekt med musikterapi som middel mod bivirkninger ved kemobehandling.


”I forskningsprojektet bruger vi to beslægtede former for musikterapi til at træne hjernen til at kunne genkalde sig positive, sanselige oplevelser og styrke ressourcerne hos børn og unge med kræft”. Ilan Sanfi.

Ilan Sanfi er uddannet cand.mag. og ph.d. i musikterapi med speciale i børn og unge på hospital. Han står bag det første projekt af sin slags både i Danmark og internationalt, hvor hhv. skræddersyede musikfortællinger og guidet musiklytning og visualisering skal hjælpe til at reducere de bivirkninger, børn og unge kræftpatienter oplever som følge af kemobehandlingen. Ofte er det hovedpine, kvalme, opkast, angst og nedsat stemningsleje, der giver gener.

Musiklytning og visualisering kan give et tiltrængt fysisk og mentalt frirum

Forskningsprojektet, som Børnecancerfonden er med til at støtte, består af to separate undersøgelser. Her undersøges virkningerne af hhv. skræddersyede musikfortællinger til 7 – 12-årige og guidet musiklytning og visualisering til teenagere mellem 13 og 17 år. I begge undersøgelser indgår 68 deltagere. Hos de yngste består musikterapien af musikfortællinger, som Ilan Sanfi har forfattet og komponeret til undersøgelsen. I studiet med teenagegruppen bruges musik fra det klassiske repertoire ledsaget af guidet visualisering af musikterapeuter undervejs. Her er det musikterapeutens rolle at spørge ind til de billeder og tanker, der foregår hos den unge under lytningen.

”I vores forberedende pilotstudie så vi, at de to former for musikterapi i flere tilfælde kunne reducere oplevelsen af kvalme og smerte, og at denne virkning holdt mellem 30 min. og 12 timer efter musikterapien. På baggrund heraf vil vi nu undersøge dette mere systematisk i to større forskningsstudier, som forventes at starte i løbet af september 2014.″

Ilan Sanfi håber samtidig, at musikterapien kan være med til at give børn og unge med kræft et tiltrængt mentalt frirum fra alle de tanker, der er forbundet med sygdommen.

”Helt konkret kan man sige, at vi kombinerer guidet musiklytning og visualisering med henblik på at træne hjernen til at kunne genkalde sig positive, sanselige oplevelser og styrke ressourcerne hos børn og uge med kræft. På den måde opbygger deltagerne visualiseringsredskaber, som de kan trække frem, når de har brug for dem”.

Musik påvirker puls, vejrtrækning – og måske også immunforsvaret

Ilan Sanfi har indtil videre komponeret fire musikfortællinger indspillet af hhv. Randers Kammerorkester og Aarhus Symfoniorkester. Den blide og billedskabende musik er akkompagneret af Ilans rolige stemme, der guider lytteren gennem eventyr om helte, flyveture med magiske luftballoner og fantasidyr i smukke haver.

I sine musikfortællinger til børnene lægger Ilan Sanfi vægt på, at det skal være rolige, forudsigelige toner og historier, der giver barnet lov til at skabe sine egne billeder. I modsætning til klassiske eventyr, hvor spændingen svinger meget, er der her tale om historier præget af kontinuerlig ro og forudsigelighed:

”Musikken er skabt ud fra nogle musikalske parametre, der giver en meget beroligende effekt. Her er bl.a. ingen overraskende skift. Pulsen er langsom, og musikken animerer og understøtter fortællingen og børnenes indre billeder. I 4-5 minutter i både starten og slutningen af musikken er det hensigten, at barnets puls, hjerterytme og vejrtrækning bliver så rolig som muligt”, fortæller Ilan Sanfi og fortsætter:

”Musikkens funktion har en meget central rolle i såvel mine musikfortællinger som i den guidede musiklytning og visualisering med de unge. Det er vigtigt, at musikken er i fokus, fordi den kan sige og gøre mere end tusind ord. Begge former for musikterapi har til formål at træne deltagernes evne til at visualisere, og giver plads til, at det er deres egne billeder, som er bærende for oplevelsen. På den måde udvikler det deltagernes egne ressourcer”.

Undersøgelserne skal samtidig bruges til at vise om systematisk brug af hhv. musikfortællinger og guidet musiklytning og visualisering kan hjælpe med at stimulere processer i immunforsvaret, så de hvide blodlegemer stabiliseres hurtigere mellem kemokurene.

Et flig af normalitet i en radikalt ændret hverdag

Forældre til børn med kræft og andre pårørende kan også være med til at spille en aktiv rolle. Foruden en indtalt version er musikfortællingerne nemlig også skabt, så forældre og andre omsorgspersoner kan læse højt til musikken, som afspilles via iPad og højtaler.

”Som omsorgsperson er det svært at stå udenfor – og samtidig midt i – det hele. Man vil så gerne gøre noget, og ofte ved man ikke hvad. Højtlæsning er i større eller mindre grad ritualiseret i mange familier. At læse en historie er en vigtig ting, man kan gøre sammen. Noget, der skaber en fælles referenceramme. Og her er det mit håb, at musikken sammen med fortællingerne kan give både børn med kræft, deres forældre og søskende en pause for en stund fra alt det, der fylder under et sygdoms- og behandlingsforløb”.

Ilan Sanfi fortæller desuden, at han forventer at udgive musikfortællingerne på et tidspunkt, når undersøgelsen slutter dvs. engang i 2017. I første omgang skal musikken dog udelukkende bruges i en forskningsmæssig sammenhæng. Hvis du har lyst til at se TV-Avisens indslag om projektet, så se med her

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling