Børnecancerfonden etablerer nye forskningsområder

Børnecancerfonden har afsat midler til udvikling af særligt strategiske forskningsområder inden for børnekræft.

De sidste 10-15 år er støtten til dansk børnekræftforskning øget, og det har bidraget til fremskridt indenfor behandling af danske børn med kræft – især er prognosen for akut leukæmi, lymfomer og neuroblastom forbedret.

Nu ønsker Børnecancerfonden at understøtte udviklingen af nye forskningsområder inden for fx børnekræftdiagnoser eller behandlingsmetoder, som kan gøre behandlingen og ikke mindst fremtiden for børn med kræft endnu bedre. Børnecancerfondens bestyrelse indkalder derfor interessetilkendegivelser ift. konkrete forskningsområder, som de øremærkede midler kan afsættes til.

Interessetilkendegivelserne er ikke deciderede ansøgninger, men korte beskrivelser af potentielle forskningsområder. Efterfølgende vil udvalgte projekter få mulighed for at ansøge om midler til udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse, som derpå skal godkendes af bestyrelsen og fondens videnskabelige udvalg.

I udvælgelsen af projekter vil der blive lagt vægt på, at der er tale om frontlinjeforskning af international klasse – gerne med et landsdækkende engagement. Interessetilkendegivelserne skal forfattes af en seniorforsker, på engelsk, og fylde maksimalt fem sider. Der skal ikke vedlægges bilag.

Interessetilkendegivelsen skal mailes til kontakt@boernecancerfonden.dk og mærkes (i mailens emnefelt) ”Strategiske forskningsområde”. Den skal være Børnecancerfonden i hænde senest den 18/11 2016.

Spørgsmål kan mailes på ovenstående mailadresse.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling