Børn med kræft får den støtte, alle alvorligt syge børn bør have

Børnecancerfonden mener: Alle børn, som er alvorligt syge, har brug for hjælp og støtte.

I weekenden har der været livlig debat om vilkårene for børn indlagt med alvorlige sygdomme på de danske hospitaler. Børnecancerfondens holdning er utvetydig: Alle børn, som er alvorligt syge, har brug for hjælp og støtte. Det gælder både børn med kræft, lungesygdomme, cystisk fibrose og andre sygdomme, der frarøver børn muligheden for at være børn.

Vi synes ikke, at børnekræft er vigtigere end andre alvorlige sygdomme hos børn. Men vi synes, kræft hos børn kræver et stort fokus, for kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag for børn over 1 år, og hvert år dør 30-35 børn mellem 0-18 år af kræft. Samtidig er kræft hos børn en meget kompleks diagnose:

  • Børnekræft ikke én sygdom, men 12 forskellige diagnoser og mere end 30 forskellige underdiagnoser. Børn med kræft behandles derfor efter 40 forskellige protokoller, fordi deres kræftsygdomme opstår og udvikler sig forskelligt
  • Der er forskellige behandlingsmetoder (kemoterapi, strålebehandling, kirurgi og immunterapi), som i høj grad kræver udvikling, for halvdelen af de børn, der overlever kræft, har varige skader som følge af behandlingen eller sygdommen. Der er brug for forskning i mere skånsomme behandlingsmetoder, som stadig kan helbrede fire ud af fem børn
  • Vi ved ikke, hvorfor børn får kræft. Det er derfor hverken muligt at forebygge eller screene for kræft hos børn.

Vi ved ikke, hvorfor børn får kræft. Det er derfor hverken muligt at forebygge eller screene for kræft hos børn.

De fleste af Børnecancerfondens indsamlede midler går derfor til forskning i børnekræft, og vi har i mange år fået flere ansøgninger om forskningsmidler, end vi har penge til at dele ud, så behovet er langt fra mættet.

Børnecancerfonden blev oprettet i 1995 af en enkelt ildsjæl. I dag, 21 år senere, er vi seks medarbejdere og dermed stadig en lille organisation, der fortsat arbejder efter fondens formål: At varetage behovene for børn med kræft og sikre dem den bedste behandling og omsorg. Børnekræftpatienter får ikke luksusbehandling. De får præcis den støtte og omsorg, som børn med alvorlige sygdomme i vores øjne skal have, og vi er glade for, at der er mange patientforeninger, organisationer og privatpersoner, der arbejder for børn med alvorlige sygdomme – både på tværs af diagnoser og for specifikke sygdomsgrupper.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling