Hver 3. minut dør et barn af kræft i verden

Hele september måned sætter verden fokus på, at børnekræft stadig er en livstruende sygdom.

Støt nu

Børn får andre og mere aggressive kræftsygdomme end voksne

Børnekræft er en livstruende sygdom og rammer ca. 200 børn hvert år alene i Danmark. Det er den sygdom som flest børn over 1 år dør af.

Det er helt afgørende for overlevelsen, at sygdommen opdages så tidligt som muligt. For bare 50 år siden, var det kun halvdelen af børnene, der overlevede, i dag er det ca. 85 % af børnene – takket være målrettet forskning i børnekræft.

Resultater fra forskning i voksenkræft kan ikke overføres til behandling af børnekræft. Derfor er forskning isoleret i børnekræft livsnødvendigt. Dét så overlæge, Henrik Hertz, og grundlagde i 1995 derfor Børnecancerfonden.

Det særskilte fokus på børnekræft har både resulteret i bedre behandlingsmetoder og øget overlevelse. Vi er nået langt, men vi er ikke i mål.

September er international børnekræftmåned

Ingen børn skal dø af kræft. Bliv en del af styrken og støt forskning, familierne og oplysning.

Støt børnene nu

De tre hyppigste børnekræftdiagnoser

Høj overlevelse – lav livskvalitet

Forskning i børnekræft har de senere år gennemgået et paradigmeskifte. Den høje overlevelse fører nemlig et andet problem med sig. Prisen er invaliderende senfølger på grund af den effektive, men hårde og giftige behandling. Det betyder, at livskvalitet forringes voldsomt.
Faktisk lever 10 % af børnene med så alvorlige senfølger, at de ikke kan leve et selvstændigt liv.

Ca. 30 % har alvorlige helbredsproblemer, der nedsætter livskvaliteten væsentligt, 30 % oplever mindre gener, mens kun 30 % overlever uden de store men. Børn, som i forvejen går igennem noget, ingen børn skal gå i gennem, har ikke de samme muligheder som deres jævnaldrende. Det gør forskning i børnekræft og hjælp til familierne vigtigt og nødvendigt.

SMS “GIV” til 1217

så støtter du børn med kræft med 125 kr.

MobilePay til 78502

så støtter du børn med kræft med et valgfrit beløb.

Børn kan få kræft mange steder.
Her finder du en oversigt over, hvor børn typisk får kræft.

 

Hvor får børn kræft?

Sådan behandles børnekræft i dag

Kemoterapi

Denne er den mest anvendte form for behandling af børnekræft. Den er meget effektiv overfor kræftceller.
Terapiformen dækker over behandling med såkaldte cellegifte/celledræbende stoffer, der kan forhindre kræften i at vokse og sprede sig. Kemoterapi gives som enten piller, drop eller sprøjte.
Den er kendt for sin hårde bivirkninger såsom hårtab og kvalme.
Læs mere

Stråling

Kraftige røntgenstråler kan slå kræftceller ihjel. Strålebehandling skader de syge celler, så de ikke kan dele sig og modnes. Behandling med stråleterapi indebærer, at kroppens celler udsættes for kraftige stråler, der beskadiger kræftcellernes arveanlæg. Når cellerne efterfølgende prøver at dele sig, vil nogle af dem dø i processen Det er svært behandlingsform, men nye teknikker, særligt protonstråling, har mindsket bivirkninger/senfølger.
Læs mere

Kirurgi

Kirurgi er typisk en del af det samlede behandlingsforløb, når det ikke er leukæmi eller lymfekræft. Det vil sige, at det ofte er i kombination med kemoterapi og/eller stråling. Kirurgi kommer altid med store risici, da der er risiko for at ramme rask væv, nerver og i værste fald vores centralnervesystem, som styrer alle kroppens funktioner.
Læs mere

Immunterapi

Immunterapi betragtes som et gennembrud inden for behandling af børnekræft. Ved immunterapi anvendes immunsystemets egen evne til at slå kræftceller ihjel. Enten forstærker man barnets eget immunforsvar eller også overføres et helt nyt, også kaldet stemcelletransplantation.
Læs mere

25 års forskning og udvikling

Mange undrer sig nok over, hvorfor får børn kræft? De miljøfaktorer, der kan medføre kræft hos voksne, eksempelvis sollys, alkohol eller rygning, spiller ikke en rolle for udvikling af kræft hos børn. Forskning har vist, at mange kræftsyge børn bærer genetiske forandringer, der kan være med til at forklare sygdommen.

25 år med fokuseret forskning har forbedret overlevelsen mærkbart, men hos 25 % af børnene svigter behandling desværre fortsat.

Læs hele artiklen

Fodboldtrøjefredag er Børnecancerfondens årlige indsamlingsdag

Træk i din favorit fodboldtrøje fredag den 24. september, og vær med til en sjov dag, hvor alle kan være med.

Men det er ikke kun sjov. Dagen handler om at samle ind til de 500-600 børn, der hvert år er i aktiv behandling for børnekræft.

Fodboldtrøjefredag er skabt i samarbejde med Danske Spil.

Deltag

FodboldtrøjeFredag Danskespil

Fakta om Børnecancerfonden

  • Børnecancerfonden arbejder kun for børn med kræft
  • Børnecancerfonden finansierer forskning, familiestøtte og oplysning om børnekræft
  • Børnecancerfonden har finansieret forskning med mere end 320 mio. kr. siden 1995
  • Dødeligheden er faldet med 25 % siden 90erne.
  • Børnecancerfonden er en selvstændig fond og er 100 % afhængig af donationer udefra

Støt børn med kræft og bliv en del af styrken

Børnecancerfonden er en privat og selvstændig fond.
Vi har brug for din hjælp, for børn skal ikke dø af kræft.

Støt børnene nu

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling