Støttede forskningsprojekter

Rehabilitering er en del af behandlingen

Behandling af kræft hos børn tager ofte flere år, hvor kontakten til skolen og kammeraterne er ujævn. Et år efter endt behandling har hvert fjerde barn sociale udfordringer, og 31 pct. får specialundervisning. På Rigshospitalet undersøger et stort forskningsprojekt derfor effekten af at integrere barnets hverdagsliv i behandlingen, bl.a. ved at lade klassekammerater få undervisning sammen med det kræftsyge barn på hospitalet.

Børnecancerfonden har støttet RESPECT (Rehabilitation including Social & Physical Activity and Education in Children and Teenagers with cancer) med ialt 5 millioner kroner, herunder 1.200.000 kr. i 2017.

Halvkolonne_kraftværket

Dreng med balloner

Forskning i dødelige bivirkninger

Knoglemarvstransplantation er indimellem den sidste behandlingsmulighed for kræftsyge børn med fx leukæmi, men behandlingen og de medfølgende høje doser kemoterapi giver ikke sjældent børnene alvorlige bivirkninger, som 5-10 pct. af dem dør af. En væsentlig årsag til bivirkninger er, at kemoterapien ødelægger børnenes slimhinder, som dermed er åbne for indtrængende bakterier, der kan give svære betændelsesreaktioner og skader på væv og organer.

Studier har vist, at lave niveauer af et særligt protein (IGF-1), der normalt beskytter slimhinderne, øger risikoen for organskader og betændelsesreaktioner. Børnecancerfonden støtter derfor et forskningsprojekt, der undersøger dels betydningen af det særlige protein for slimhinderne, dels årsagerne til, at produktionen af proteinet kan være reduceret hos børn, der knoglemarvstransplanteres eller får intensiv kemoterapi. I 2017 støttede fonden med 1.246.237 kr.

Støttede forskningsprojekter

Børnecancerfonden modtog i 2017 et stort antal ansøgninger om projektstøtte – igen langt flere end vi havde midler til at finansiere. Fonden uddelte knap 39 millioner kr. til forskning, og der var igen god spredning i de veldokumenterede ansøgninger ift. medicinsk kræftforskning og forskningsprojekter, der fokuserer på de psykosociale udfordringer hos kræftsyge børn og deres familier.

Det er fondens videnskabelige udvalg, som hvert år gennemgår alle ansøgninger og vurderer, hvilke projekter der bør prioriteres. 35 videnskabelige projekter har fået støtte i 2017, blandt andet nedenstående.

halvkolonne_550x313__0018_forskning_BC-riget-20

5.414.000 kr. til professor og dr.med. Kjeld Schmiegelow, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, til kortlægning af børnekræftpatienters fulde arvemateriale og mutationer i deres kræftceller, samt udarbejdelse og implementering af nationale retningslinjer for anvendelsen af fulde genanalyser til gavn for det enkelte, kræftsyge barn – og som en unik platform for fremtidig børnekræftforskning.

757.810 kr. til lektor og ph.d. Lise Lotte Hansen, Aarhus Universitet, til udvikling af en ny behandlingsmetode baseret på epigenetisk teknologi, der kan tænde gener, som fejlagtigt er slukkede i knoglekræftceller hos børn med den aggressive knoglekræftsygdom, Osteosarkom.

1.000.000 kr. til professor og overlæge Henrik Hasle, Børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, til undersøgelse af leukæmiske stamceller hos børn med akut myeloid leukæmi (AML) ved hjælp af bl.a. flowcytometri, kortlægning af arvemassen og molekylære undersøgelser, som giver øget viden om de celler, der er årsag til AML hos børn, hvilket potentielt forbedrer behandlingen på sigt.

1.662.678 kr. til professor og overlæge Klaus G. Müller, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, til undersøgelse af forekomsten af stofskifteforstyrrelser (det metaboliske syndrom), der øger risikoen for sukkersyge og hjerte-kar-sygdomme, hos voksne, som i barnealderen blev knoglemarvstransplanterede pga. leukæmi – samt mulige årsager til denne overhyppighed.

1.080.000 kr. til overlæge og ph.d. Birgitte Klug Albertsen, Børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, til undersøgelse af, om man ud fra enzym-aktivitet kan forudsige, hvilke børn der får alvorlige bivirkninger af den effektive cellegift asparaginase, der bruges i behandlingen af akut lymfoblastær leukæmi (ALL) – og dermed justere behandlingen, så risikoen for bivirkninger mindskes.

940.000 kr. til overlæge Lisa Lyngsie Hjalgrim, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, til studie af hyppigheden af kræftceller i centralnervesystemet på diagnosetidspunktet hos børn med non-Hodgkin’s lymfom – målt med en ny fintfølende metode, som potentielt kan sikre, at under- og overbehandling undgås for børn med CNS involvering.

2.959.000 kr. til professor og dr.med. Kjeld Schmiegelow, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, til studie af koncentrationen af en specifik type cellegift, ”thiopuriner”, som bruges i vedligeholdelsesbehandlingen af børn med ​​leukæmi, i børnenes blodceller og muligheden for at øge koncentrationerne ved at kombinere to thiopuriner (TEAM behandling) mhb. på at mindske risikoen for tilbagefald.

4.000.000 kr. til overlæge Thomas Leth Frandsen, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, til kortlægning af akutte bivirkninger og kroniske senfølger hos børn og unge, der overlever akut lymfoblastær leukæmi (ALL), og disses betydning for overlevernes liv – mhb. på at justere behandlingen og dermed mindske det store antal bivirkninger, men samtidig bibeholde den høje overlevelse.

898.922 kr. til læge og ph.d. Signe Modvig, Klinisk Immunologisk afdeling på Rigshospitalet, til at identificere de undergrupper af leukæmiske celler, der er i stand til at modstå behandling og medføre tilbagefald hos børn med den hyppigste kræftdiagnose (BCP-ALL) – samt karakterisere undergruppernes genetiske profiler, immunfænotyper og udvikling for på sigt at kunne analysere overlevende cellers aggressivitet og dermed justere behandlingsstyrken og undgå komplikationer og tilbagefald.

934.951 kr. til professor Kim Peder Dalhoff, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, til at identificere genetiske variationer hos børnekræftpatienter, der kan forklare, hvorfor 50-60 pct. af dem trods forebyggende kvalmestillende behandling er belastet af kvalme og opkastning, som har store fysiske og psykiske konsekvenser for børnene – og indføre en individualiseret behandlingsvejledning efter børnenes genotype, som kan reducere behandlingssvigt som følge af afbrudt behandling.

529.963 kr. til overlæge og dr. med. Karsten Nysom, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, til et internationalt behandlingsforsøg, der undersøger om en særlig immunterapi (Blinatumomab) kan øge overlevelsen og give færre bivirkninger i behandlingen af spædbørn med infant-ALL, der i dag har markant lavere helbredelsesrate end andre børn med ALL.

400.000 kr. til overlæge Marianne Ifversen, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, til afprøvning af en ny metode til tidlig påvisning af tilbagefald efter knoglemarvstransplantation hos børn med akut leukæmi – en blodprøve, der er langt mere følsom end nuværende metoder, og som vil kunne forhindre fuldt tilbagefald ved tidlig opdagelse af kræftceller og dermed tidlig indsats med immunjusterende medicin.

Støt nu

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling

Børnecancerfonden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Luk