Støtte til uddannelses- og mødeaktiviteter

I 2019 støttede Børnecancerfonden 10 uddannelses- og mødeaktiviteter for læger og sygeplejersker. Fælles for de støttede aktiviteter er, at de er med til at sikre den bedste behandling af børn med kræft samt støtte og omsorg for børnene og deres familier. Udover de beskrevne projekter er afsat 400.000 kr. til scholarstipendiater over året. Se en oversigt her eller læs videre nedenfor.

Møde i NOPHOs AML-udvalg i København
Behandling af leukæmiformen, AML, i Danmark er baseret på en fælles behandlingsvejledning i regi af den nordiske børnekræftforening (NOPHO). Vejledningen beskriver den bedste standard for behandlingen. Siden 2007 har 9 andre europæiske lande tilsluttet sig vejledningen. AML-udvalget under NOPHO mødes to gange årligt. Børnecancerfonden har ydet støtte til afholdelse af mødet i andet halvår af 2019, som foregik i København.

Overlæge, Birgitte Lausen, Rigshospitalet er støttet med 52.000 kr.

Nordisk børnekræftkonference i Trondheim
Støtte til afholdelse af nordisk børnekræftkonference i Trondheim i 2020. Konferencen samler omkring 350 børnekræftlæger, -sygeplejersker og -forskere fra hele Norden. Temaet for konferencen er blandt andet palliation, moderne immunterapi, senfølger efter børnekræftbehandling og etiske problemstillinger vedr. genetisk dispositioner for kræft.

Sygeplejerske, Ann-Karin Mosand, St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge, er støttet med 100.000 kr.

Aflønning af registreringssygeplejerske ved Dansk BørneCancerRegister
Dansk BørneCancerRegister (DBCR) er en landsdækkende kvalitetsdatabase, der monitorerer kvaliteten af kræftbehandlingen af børn og unge. DBCR er en vigtig database for forskning i børnekræft i Danmark. Børnecancerfonden støtter aflønning af registreringssygeplejersker til indhentning og indtastning af data, så registret bevarer samme høje datakvalitet fremadrettet.

Overlæge, Lisa Lyngsie Hjalgrim, Rigshospitalet, er støttet med 458.715 kr.

International konference om bivirkninger til leukæmibehandling
Støtte til afholdelse af den tredje internationale konference vedrørende alvorlige bivirkninger til leukæmibehandling af børn i 2021. Børnecancerfonden har også støttet de to første konferencer, afholdt i 2017 og 2019. Konferencerne har været en stor succes, med deltagere fra ca. 30 lande.

Professor, overlæge, Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet, er støttet med 100.000 kr.

Støtte til afholdelse af arbejdsgruppemøder vedr. lymfekræft i den nordiske børnekræftforening (NOPHO)

Overlæge, Lisa Lyngsie Hjalgrim, Rigshospitalet, er støttet med 32.000 kr.

Rammebevilling til rejseudgifter for børnekræftlæger
Dækning af rejseudgifter ved danske børnekræftlægers deltagelse i internationale protokol- og arbejdsgruppemøder o.l.

Læge, Mimi Kjærsgaard, Rigshospitalet, er støttet med 400.000 kr.

Første danske symposium om lindrende pleje af børn
Støtte til afholdelse af det første danske symposium om palliation til børn og unge. To internationalt anerkendte foredragsholdere inden for den palliative indsats til børn med kræft holder oplæg. Det faglige program har hovedvægt på den palliative indsats til børn med kræft, men også andre sygdomme berøres.

Overlæge, Marianne Olsen, Rigshospitalet, er støttet med 58.000 kr.

Økonomisk støtte til deltagelse i SIOP og NOBOS
Økonomisk støtte til konferenceregistrering, rejse- og hoteludgifter i forbindelse med børnekræftsygeplejerskers deltagelse i konferencer, temadage og symposier i regi af den internationale børnekræft-sammenslutning (SIOP) samt den nordiske forening for børnekræftsygeplejersker (NOBOS).

Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og H.C. Andersens Børne- og Ungehospital er samlet støttet med 136.000 kr.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling