Støtte til uddannelses- og mødeaktiviteter

I 2020 støttede Børnecancerfonden 4 uddannelses- og mødeaktiviteter for læger og sygeplejersker. Fælles for de støttede aktiviteter er, at de er med til at sikre den bedste behandling af børn med kræft samt støtte og omsorg for børnene og deres familier. Se oversigten for 2020 her eller læs videre nedenfor.

Klinisk ophold Great Ormond Street Hospital, London

Læge, Skajaa Torjus, Aarhus Universitetshospital, støttet med 51.500 kr.

Børneonkologisk symposium i København 2021

Økonomisk støtte til deltagelse på de 16 tværfaglige, nationale børneonkologisk symposium i København.

Afdelingssygeplejerske, Tine Brøner, Aarhus Universitetshospital, støttet med 15.000 kr.

Vestdansk børnekræftfagligt forskningssymposium 2021

Økonomisk støtte til afholdele af halvdagssymposium på Skejby Sygehus, hvor de nyeste forskningsprojekter, sygeplejeprojekter og resultater præsenteres af de involverede ph.d. studerende, overlæger og sygeplejersker.

Afdelingssygeplejerske, Tine Brøner, Aarhus Universitetshospital, støttet med 15.000 kr.

International protokol arbejde

Dækning af rejseudgifter ved danske børnekræftlægers deltagelse i internationale protokol- og arbejdsgruppemøder o.l..

Læge, Mimi Kjærsgaard, Rigshospitalet, støttet med 100.000 kr.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling