Sådan fordeles midlerne

Børnecancerfonden arbejder for at styrke forskning i diagnostik og behandling af kræft hos børn, øge befolkningens viden om børnekræft samt forbedre vilkårene for kræftsyge børn og deres familier.

      Støt nu      

Sådan fordeles midlerne

Børnecancerfonden arbejder for at styrke forskning i diagnostik og behandling af kræft hos børn, øge befolkningens viden om børnekræft samt forbedre vilkårene for kræftsyge børn og deres familier.

Inden for de tre områder har vi siden 1995 uddelt knap 365 mio. kroner – heraf størstedelen til forskning. Alene i 2019 har vi uddelt godt 38 mio. kroner, fordelt med knap 32 mio. kr. til forskning og knap 6,2 mio. kr. til bl.a. oplysnings- og mødeaktiviteter samt projekter, der drager omsorg for børn med kræft og deres familier.

Se Børnecancerfondens årsrapporter

Se en oversigt over hvilke konkrete projekter, vi har støttet nedenfor.

Se støttede projekter i 2019

Se støttede projekter i 2018

Se støttede projekter i 2017

halvkolonne_550x313__0021_forskning_20150622_Bornecancer_Riget_0052

Støttede forskningsprojekter

Børnecancerfonden uddelte i 2019 knap 32 millioner kroner til forskning. Det er fondens videnskabelige udvalg, som hvert år gennemgår alle ansøgninger og vurderer, hvilke projekter der bør prioriteres. 27 forskningsprojekter fik støtte, se hvilke nedenfor.

Se støttede forskningsprojekter

Støtte til uddannelses- og mødeaktiviteter

I 2019 støttede Børnecancerfonden 10 uddannelses- og mødeaktiviteter for læger og sygeplejersker. Fælles for de støttede aktiviteter er, at de er med til at sikre den bedste behandling af børn med kræft samt støtte og omsorg for børnene og deres familier. Udover de beskrevne projekter er afsat 400.000 kr. til scholarstipendiater over året.

Se støttede aktiviteter

Halvkolonne_Micas11

Halvkolonne_Malek1

Familiestøtte

Igen i 2019 finansierede Børnecancerfonden en lang række tilbud til kræftsyge børn og deres familier – både tilbud, som vi selv administrerer, og uddelinger til aktiviteter, som supplerer fondens mål om at støtte og drage omsorg for kræftsyge børn og deres familier.

Se familiestøtte aktiviteter

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling