Sådan fordeles midlerne

Børnecancerfonden arbejder for at styrke forskning i diagnostik og behandling af kræft hos børn, øge befolkningens viden om børnekræft samt forbedre vilkårene for kræftsyge børn og deres familier.

      Støt nu      

Sådan fordeles midlerne

Børnecancerfonden arbejder for at styrke forskning i diagnostik og behandling af kræft hos børn, øge befolkningens viden om børnekræft samt forbedre vilkårene for kræftsyge børn og deres familier.

Inden for de tre områder har vi siden 1995 uddelt  522 mio. kr. – heraf størstedelen til forskning. I 2022 har vi uddelt godt 52 mio. kr. fordelt med knap 48 mio. kr. til forskning og 4,5 mio. kr. til projekter, der drager omsorg for børn med kræft og deres familier samt oplysning og mødeaktiviteter.

Se Børnecancerfondens årsrapporter – klik her

Til højre kan du se oversigter over, hvilke konkrete projekter vi har støttet.

Støttede forskningsprojekter

Børnecancerfonden uddelte i 2022 knap 48 mio. kr. til forskning. Det er fondens videnskabelige udvalg, som hvert år gennemgår alle ansøgninger og vurderer, hvilke projekter, der bør prioriteres.

Se støttede forskningsprojekter 2022

halvkolonne_550x313__0021_forskning_20150622_Bornecancer_Riget_0052

Familiestøtte

Hvert år finansierer Børnecancerfonden en lang række tilbud til børn med kræft og deres familier – både tilbud, som vi selv administrerer, og uddelinger til aktiviteter, som supplerer fondens mål om at støtte og drage omsorg for børn med kræft og deres familier.

Se familiestøtte aktiviteter i 2022

Støtte til uddannelses- og mødeaktiviteter

Det er afgørende, at læger og sygeplejersker deltager i uddannelses- og mødeaktiviteter. Derfor støtter vi hvert år fagpersonale med midler til at deltage i såvel internationale som nationale aktiviteter. Fælles for de støttede aktiviteter er, at de er med til at sikre den bedste behandling af børn med kræft samt støtte og omsorg for børnene og deres familier.

Se støttede aktiviteter i 2022

Halvkolonne_Micas11

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling