Stadig flere overlever

Karl

Færre børn dør af kræft i Danmark i dag end for 20 år siden. Men fremskridtene er ujævnt fordelt mellem de forskellige typer af børnekræft. Flere end dobbelt så mange børn overlever i dag akut myeloid leukæmi (AML) sammenlignet med børn diagnosticeret i perioden 1985-1993. Det skyldes primært intensiveret kemoterapibehandling og nye former for kemoterapi.

Anderledes ser det ud for børn med solide tumorer i knoglerne. Her stagnerede overlevelsesraten i starten af 1990’erne. I dag overlever 65 procent af børn med knoglesarkom på femårssigt. Det har vist sig at være svært at opnå bedre resultater ved brug af kirurgi og kemoterapi på disse tumorer.

Selv for hoveddiagnoser med solide fremskridt er der undergrupper af kræftformen med meget dårlige prognoser. Det gælder for eksempel flere former for tumorer i hjernen. Da kemoterapien blev introduceret som behandling, skete der hurtigt en forbedring af prognosen for mange kræftsygdomme. De seneste to årtier har været præget af større spredning i fremskridtene mellem diagnoserne. Skal fremskridtene fortsætte de næste 20 år, skal der udvikles radikalt anderledes behandlingsformer som for eksempel genterapi og mere individuelt tilpassede behandlingsformer.

Børnekræft overlevelsesrate

Forekomst af kræft hos børn (s7)

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling