Sanering af bakterier i centrale venekatetre med saltsyre

Forskning CVK

Bragt i BØRN & cancer no. 7, 2004
Af Henrik Schrøder, overlæge, dr. med. Børneafdelingen, Skejby Sygehus


Alle børn med cancer får anlagt et centralt venekateter (CVK) på diagnosetidspunktet. CVK anvendes til indgift af kemoterapi, væske, ernæring samt blodprodukter, ligesom stort set alle blodprøver tages via CVK. Centrale venekatetre er derfor “livsvigtige” for børnene, og der er behov for, at katetrene kan ligge i mange måneder.

Den største risiko ved et CVK er, at det bliver inficeret med bakterier. En opgørelse over en måned i 2001 på børneonkologisk afdeling på Skejby Sygehus viste, at 10 af 19 CVK’er, der havde ligget i 1-8 måneder, var inficerede med bakterier uden, at det altid medførte indlæggelse med feber. Men tilstedeværelse af bakterier i et CVK er en mulig indgangsport for infektion ved anvendelse af katetret, og i de fleste tilfælde, hvor der dyrkes bakterier i blodet hos børn med kræftsygdomme, kommer bakterierne fra barnets CVK. Til trods for langvarig antibiotikabehandling må katetret ofte fjernes pga. infektionen.

En del af de bakterier, der sidder i CVK, danner et tyndt proteinlag (en såkaldt “bio-film”) på katetrets inderside, hvilket bevirker, at antibiotika har vanskeligt ved at trænge ind i bakterierne. Saltsyre kan ødelægge biofilmen, hvori bakterierne sidder fast. Der er dog ingen, der har undersøgt, om saltsyre rent faktisk fjerner bakterierne og sænker risikoen for, at børn med cancer indlægges til behandling for infektion.

Nyt “saltsyreprojekt”

På de børneonkologiske afdelinger på Skejby Sygehus og Ålborg Universitetssygehus har vi i 2004 påbegyndt det såkaldte “saltsyreprojekt”. Formålet er at prøve at fjerne bakterierne fra barnets CVK, inden de forårsager feber. Vi håber, at vi derved kan nedsætte antallet af indlæggelser til antibiotikabehandling på grund af fund af bakterier i barnets blod og samtidig nedsætte antallet af CVK’er, der må skiftes.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite og er en såkaldt lodtrækningsundersøgelse, hvor vi undersøger, om saltsyre er bedre end saltvand til at fjerne bakterier fra CVK. Projektet skal køre over to år. Der er ingen risiko ved at anvende saltsyre i den styrke, der her er tale om, men alle børn med et såkaldt tunnelleret CVK med ydre slanger og deres forældre skal indvilge i at deltage i projektet.

Herefter får de foretaget bloddyrkninger fra hvert CVK løb ca. hver 2. uge under hele deres behandlingsforløb. Hvis der dyrkes bakterier fra CVK, skal barnet komme til afdelingen og have lagt enten saltsyre eller saltvand i kateteret, (hverken lægen, sygeplejersken eller forældre ved, hvilken slags barnet får).

Væsken trækkes ud igen efter 10 minutter, og proceduren gentages yderligere to gange. Hele proceduren tager ca. 1 ½ time, hvorefter kateteret lukkes med heparin som vanligt, og barnet kan tage hjem. Der planlægges kontrolbloddyrkning fra CVK efter ca. 1 uge for at se, om bakterierne er væk.

Børnecancerfonden har støttet projektet med penge til halvtidsansættelse af en projektsygeplejerske, der sammen med en medicinstuderende skal stå for den daglige praktiske del af projektet

Vi håber, at projektet kan være med til at anvise en metode til reduktion af antallet af infektioner udgået fra børnenes venekatetre og derved færre indlæggelsesdage for børn og forældre.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling