Leukæmi medicin virker forskelligt

Der er stor forskel på, hvordan børn med akut leukæmi reagerer på en af de vigtigste cellegifte, som bruges i behandlingen. Deres chancer for helbredelse varierer derfor meget. Det viser flere nordiske projekter ledet af Børneonkologisk Laboratorium på Rigshospitalet.


Bragt i BØRN & cancer no. 1, 2000
Af Kjeld Schmigelow
overlæge, dr. med.


Børn omsætter ikke den medicin, de behandles med på samme måde. Det kan spille en stor rolle for, hvordan medicinen virker og hvor effektiv behandlingen er.

Derfor har Børneonkologisk Laboratorium Rigshospitalet, i samarbejde med børnekræftafdelingerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, indenfor de sidste 10 år gennemført en række undersøgelser, for at finde ud af, hvilken rolle forskelle i omsætningen af cellegifte spiller for børn med akut lymfoblastær leukæmi (den hyppigste kræftsygdom hos børn). Behandlingen af denne sygdom omfatter tre faser.

De første fire ugers intensiv behandling har til formål at bringe sygdommen i remission (dvs. At der ikke længere kan påvises leukæmiceller i knoglemarven ved almindelige undersøgelsesmetoder). Herefter gives i de efterfølgende måneder forskellige kombinationer af cellegifte, der skal bringe antallet af leukæmiceller ned på et endnu lavere niveau. Endelig gives den såkaldte vedligeholdelsesbehandling, der varer indtil 2-2 ½ år fra diagnosetidspunktet.

Vedligeholdelsesbehandlingen omfatter to cellegifte, der gives som tabletter: Metho-trexat, der gives en gang om ugen og 6-Mer-captopurin (Puri-Nethol), der gives dagligt.

 

I kroppen omsættes Puri-Nethol på tre forskellige måder:

1.

80-90 % af den Puri-Nethol, som børnene gives, nedbrydes i tarmen eller leveren til uvirksomme stoffer, der udskilles i urinen. Den resterende del af medicinen, der når kredsløbet og dermed kan virke på blodets og knoglemarvens celler, kan omsættes på de to øvrige måder, der indbyrdes konkurrerer.

 

2.

Puri-Nethol kan omdannes til de byggestem, der indgår i vores arvemateriale (DNA). Når Puro-Nethol indbygges som DNA-byggesten fungerer cellerne ikke ordentligt, og her er leukæmi-cellerne særligt følsomme. I to nordiske studier har vi kunnet vise, at de børn, der har de højeste koncentrationer af Puri-Nethol DNA-byggesten i blodets celler, har den bedste chance for helbredelse. Dette synes i særlig grad at være tilfældet for drenge; men årsagen til denne kønsforskel er ikke afklaret.

3.

Endelig kan Puri-Nethol inaktiveres ved et enzym, der kaldes TPMT. Hvert 9. barn i Norden har lav aktivitet af dette enzym. For disse børn vil der være mindre Puri-Nethol, der inaktiveres og derfor også høje koncentrationer af DNA-byggesten dannet fra Puri-Nethol. Deres chance for helbredelse for deres leukæmi er over 95 %. Bagsiden af medaljen er imidlertid, at den store mængde af DNA-byggesten dannet fra Puri-Nethol også indebærer en risiko for, at der sker en så svær skade på knoglemarvens normale celler, at nogle få af disse børn kan udvikle en ny leukæmi. Endelig vil I ud af 300 individer fuldstændig mangle TPMT enzymet, og disse børn har en risiko for at udvikle meget svær, eventuelt livstruende knoglemarvspåvirkning, når de behandles med Puri-Nehtol.

Enzymet TPMT

Et enzym som TPMT, hvis aktivitet bliver nedarvet fra forældrene, synes altså at spille en afgørende rolle for, hvordan et af de vigtigste stoffer i behandlingen af børn med leukæmi omsættes.

Forskelle i aktiviteten af TPMT betyder, at nogle børn tåler ti gange så høje medicindoser som andre. Det er således ikke tilstrækkeligt at regne det enkelte barns medicindosis ud på baggrund af vægt og højde (det vil sige legemsoverflade).

For at undgå såvel overbehandling (med unødige bivirkninger) som underbehandling (med øget risiko for sygdomstilbagefald), er det nødvendigt at bestemme aktiviteten af dette enzym hos børn med leukæmi og sammen med direkte målinger af medicinkoncentrationer i blodet fastlægge, hvilken dosis det enkelte barn skal have. dag gennemfører Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet, sådanne målinger hos børn med akut lymfoblastær leukæmi i Danmark samt tilbyder analysen til børn med leukæmi i de øvrige nordiske lande.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling