Har dit barn kræft?

Karl og far

At få at vide at ens barn har kræft er forbundet med mange forskellige følelser. Beskeden er chokerende, men det er vigtigt at sige, at de allerfleste børn i dag bliver helbredt. Forskningen er rigtigt langt i behandlingen af kræft hos børn, og prognoserne er gode.

Når et barn får diagnosen kræft følger en lang periode med usikkerhed og ventetid, medicin, bivirkninger, et helt nyt sprog på hospitalet og en oplevelse af, at forældrene ikke længere er dem, som kan beskytte mod ”onde ting”. Afhængig af barnets alder kan den ny virkelighed opleves mere eller mindre abstrakt.

Når et behandlingsforløb for kræft sættes i værk, er I som familie som oftest i en form for undtagelsestilstand. Det kan være svært at samle tankerne og lytte til alle de informationer, I får, og alt det I pludselig skal tage stilling til i en helt ny verden.

Børn benytter forskellige mestringsstrategier for at finde fodfæste i den nye hverdag. Nogle bliver meget stille i starten og trækker sig ind i sig selv. Andre har brug for at tale rigtig meget for at forstå. Barnet bliver samtidig påvirket af, at det er første gang, han eller hun oplever forældrene så kede af det.

Hverdagen som barnet kender den bliver pludselig radikalt ændret og skemalagt i forhold til undersøgelser, indlæggelser og ventetid.

Det sociale samvær med kammeraterne i børnehaven, skolen og til fritidsaktiviteter bliver afløst af rigtig meget voksenkontakt med forældre og plejepersonale på hospitalet. Barnet savner samtidig sine eventuelle søskende, og det at have en hverdag, som er ”normal” og velkendt sammen med jævnaldrende kammerater.

Psykologerne tilknyttet landets børnekræftafdelinger hjælper forældre og børn til at finde deres måde at håndtere den nye situation på. Alle familier er forskellige, og der er ingen rigtige eller forkerte måder at gøre det på.

Hos Børnecancerfonden rådgiver vi familier, der har et barn med kræft. Både dem, som står midt i et behandlingsforløb og dem, som er ude på den anden side. Mange siger, at der er redskaber, de ville ønske, de havde haft eller ting, de ville ønske, de havde vidst. Det er nogle af de informationer, vi gerne vil videregive her.

Alle forløb er lige så individuelle, som familier er forskellige, og der er ikke en rigtig eller forkert måde, man som familie håndterer et kræftforløb på. Råd og viden er derfor tænkt som en guide, hvor forældre eller pårørende til et barn med kræft måske kan hente hjælp og bruge det, der føles relevant i lige netop deres situation.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling