Forældre og samliv

Karl med famlie

Selv om fokus er på det syge barn, er det vigtigt, at I som forældre husker jer selv og hinanden. Alle har forskellige måder at tackle en vanskelig situation på, men fælles for mange er, at det er utroligt svært og kan føles umuligt at vige fra jeres barns side.

Tonny Reimers, som er psykolog på Rigshospitalets børnekræftafdeling, siger, at hun opfordrer forældre til at øve sig i at gå ud og få en pause fra hospital og sygdom:

“Jeg opfordrer forældre til at tage af sted og give hinanden små pauser. Det behøver ikke være et weekendophold til at starte med, men gradvise skridt på vejen er vigtige. De KAN lære at abstrahere for en tid. Samtidig har barnet brug for forældre, som kommer tilbage og har haft en god oplevelse. Ofte kan barnet føle sig som en hæmsko og føle sig skyldig, fordi forældrene ikke kan gøre så meget. Det er vigtigt at huske at gøre disse ting uden at føle, at det er et svigt af barnet.”

Her er tillid, åbenhed og trygheden ved hospitalspersonalet vigtigt. Samtidig kan bedsteforældrene tage en meget aktiv rolle og passe barnet. Når I som forældre kommer tilbage og konstaterer, at jeres barn er passet godt på af hospitalspersonalet eller bedsteforældrene bliver det gradvist nemmere at tage lidt af sted sammen.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling