Børn har brug for børn

REPSECT

En ambassadørordning, hvor kræftsyge børn får besøg af deres raske klassekammerater, er blevet så stor en succes, at den i 2023 bliver et af Børnecancerfondens faste tilbud til børn med kræft

Behandling af kræft hos børn tager ofte år med fravær fra både skole og kammerater. Forskning viser bl.a., at 50 % af børn med kræft har faglige eller sociale problemer, når de vender tilbage til skolen, og 20 % af børnene må gå en klasse om.

Derfor har Børnecancerfonden siden 2012 støttet rehabiliteringsprojektet RESPECT på
Rigshospitalet med 16 mio. kr. I projektet har forskere undersøgt effekten af at lade raske klassekammerater komme på faste hospitalsbesøg som ambassadører – også når det kræftsyge barn er i isolation.

Projektet er det første i verden, der inkluderer kræftsyge børns skolekammerater i behandlingen.

Udover at lade det kræftsyge barn få faste besøg af 2 raske klassekammerater, er det også en vigtig del af projektet at undervise det syge barns klassekammerater og lærer i børnekræft. Det øger forståelsen for barnets udfordringer og situation.

”Projektet viser en øget livskvalitet hos de børn og unge, som har deltaget i projektet. I Børnecancerfonden arbejder vi netop på at øge overlevelsen og livskvaliteten hos børnene, så det giver rigtig god mening, at vi er med til at sikre, at alle børn med kræft i Danmark kan modtage tilbuddet."

Børnecancerfondens direktør, Marianne Benzon Nielsen.

De endelige forskningsresultater bliver opgjort i de kommende år. Forskerne vil bl.a. beskrive effekten af RESPECT på børnenes skolefaglige niveau og sociale trivsel ét år efter, behandlingen er afsluttet.

Børnecancerfonden overtager ejerskabet af RESPECT i løbet af 2023 og vil drive tilbuddet i tæt samarbejde med børnekræftafdelingerne på Rigshospitalet, Aarhus, Odense og Aalborg Universitetshospital.

Respect projekt

Effekt af ambassadørordningen*

  • En evaluering af 1.285 ambassadørbesøg viser, at 89 % af børn med kræft og 94 % af deres ambassadører vurderer besøgsdagen mellem 1-3, hvor 1 er den bedst mulige dag, og 10 er den værste.
  • 83 % af de kræftsyge børn oplever ambassadørbesøget som ’noget, der gjorde dem glade’, og 82 % har haft en sjov dag.
  • 49 % beskriver, at besøget har gjort deres dag nemmere.

Effekt af skoleundervisning*

  • Samlet har 2.500 klassekammerater modtaget undervisning om børnekræft.
  • Efter undervisningen vurderer lærerne, at egen viden (65 %) og klassekammeraternes viden (98 %) er øget, og 83 % har lettere ved at tale om barnets kræftsygdom og behandling med klassen.
  • Undervisningen har givet 73 % af lærerne en større forståelse for det syge barns og familiens situation, og 75 % er blevet mere kompetente i forhold til at samarbejde med familien, når barnet vender tilbage til klassen.

Bliv en del af styrken for børn med kræft - støt Børnecancerfondens arbejde:


Støt Børnecancerfondens arbejde via SMS.
Skriv en SMS med ordlyden GIV og send den til 1217. Det koster 125 kr. + alm. sms-takst.


Støt via MobilePay. Støt ved at trykke her
eller tast valgfrit beløb til 78502.


Støt med et valgfrit beløb via vores hjemmeside – vælg selv om du vil støtte med en enkel, månedlig eller årlig donation.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling