Antons historie

Børn i behandling for kræft gennemgår en række voldsomme oplevelser, der ofte er svære for dem at forstå og sætte ord på.

Børnecancerfonden har derfor introduceret ’SuperSnøren’ i Danmark, en perlekæde til kræftsyge børn, der gennem behandlingsforløbet bygger deres helt egen unikke kæde med perler, som symboliserer forskellige dele af behandlingen. Der er fx en perle for indlæggelse, en for kemoterapi og en for operation. De speciallavede perler hjælper barnet med at sætte ord på sygdommen og dermed forstå, hvad det har været igennem.

For den dengang fireårige Anton var SuperSnøren en glædelig del af hverdagen på hospitalet, mens han var i behandling for leukæmi. Især i de hårde perioder med f.eks. knoglemarvstransplantation, var SuperSnøren et vigtigt fortællerredskab.

”Anton bruger den til at huske og fortælle om sit forløb. Vi satte en ny perle på hver aften og snakkede dagen igennem. Antons transplantation var en ekstremt belastning, det hjalp snøren til at overskue, fordi den gav ham en tidshorisont. Vi kunne fx bedre visualisere et kemoforløb, når vi kunne sige, at der mangler kun tre perler frem for tre dage,” fortæller Antons mor, Jeanette.

I filmen nedenfor kan du se, Anton fortælle om sin Supersnøre til mor, far og bamsen Benny.

I dag er Anton kræftfri og netop fyldt 7 år, og han glæder sig til at starte i skole 1. marts. SuperSnøren har han stadigvæk, og den vil for altid være et helt særligt minde om en svær tid.

Børnecancerfonden finansierer forskning i behandlingen af børnekræft, men støtter også de syge børn og deres familier direkte under behandlingsforløbet med bl.a. tilbud som SuperSnøren.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling